Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Park4You

Algemene voorwaarden

Het systeem voor boeking van parkeerplaatsen en gebruik van de door Park4You aangeboden diensten zijn onderhevig aan de hierna beschreven Algemene handelsvoorwaarden. De op het tijdstip van boeking geldende versie is telkens van toepassing.  

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1 Park4You BV is gevestigd aan de San Giorgilaan 19, 5644 DS te Eindhoven (Nederland), hierna te noemen Park4You;

1.2 Reiziger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Park4You een reservering plaatst en/of zijn/haar voertuig parkeert op een parkeerfaciliteit van Park4You;

1.3 Parkeerperiode: de door de reiziger vooraf in zijn boeking aangegeven periode waarin het voertuig door de reiziger wordt geparkeerd, zijnde de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren;

 

Artikel 2 – Online contractvoorwaarden

2.1 Het beschikbaar stellen van het online systeem voor reserveren/boeken houdt geen juridisch bindend aanbod van Park4You in, maar enkel een vrijblijvend verzoek aan de klant om ons een offerte tot het afsluiten van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract te doen.

2.2 Door het online contractformulier te verzenden, brengt de klant een bindend bod tot afsluiting van een reserverings- of parkeerplaatshuurcontract uit.

2.3 De acceptatie van dit aanbod vindt plaats door een bevestiging van Park4You, onverwijld na uitbrengen van het bod en controle van de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen door Park4You (reserveringsbevestiging).

 

Artikel 3- De parkeerfaciliteit

3.1 De reiziger kan door het maken van een boeking bij Park4You, waarin de exacte parkeerperiode en aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een parkeerplaats reserveren.

3.2 De reservering geeft uitsluitend recht het voertuig gedurende de reserveringsperiode te stallen op het parkeerterrein in de reserveringsbevestiging.

3.3 Voor de onderhavige parkeerfaciliteit zijn een specifiek aantal parkeerplaatsen gereserveerd. Park4You heeft het recht een boeking af te wijzen indien door deze boeking het aantal aangewezen parkeerfaciliteiten wordt overschreden.

3.4 Park4You heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

 

Artikel 4 – Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

4.1 De reiziger kan tot 24 uur voor de ingangsdatum en – tijd van de parkeerperiode een boeking voor de parkeerfaciliteit maken.

4.2 De reiziger dient vooraf bij reservering te betalen middels Ideal, CreditCard, SofortBanking en Bankcontact.

4.3 De reiziger kan de boeking per e-mail annuleren tot 1 uur voor aankomst bij Park4You.

4.4 Indien de reiziger de reservering wil annuleren, kan dat alleen per e-mail naar valet@park4you.nl. Wanneer hij annuleert volgens 4.3 (voorgaand), krijgt hij het reserveringsbedrag, minus 25% administratiekosten, teruggestort op het gebruikte betaalmiddel. Wanneer hij later annuleert dan Park4You vereist, of niet komt opdagen (no show), kan er geen beroep gedaan worden op restitutie van het bedrag.  

4.5 Park4You houdt voor de klant een gereserveerde parkeerplaats vrij gedurende 1,5 uur voor en 4 uur na de in de contractbevestiging genoemde aankomsttijd (parkeerperiode). Indien binnen de parkeerperiode geen aankomst in de parkeervoorziening bepaald in de reserveringsbevestiging plaatsvindt, dan geldt de reservering als niet opgenomen. In dit geval wordt de reservering gewist en heeft Park4You het recht om de parkeerplaats aan een andere klant toe te kennen. In dit geval kan er geen beroep worden gedaan op restitutie.

4.6 Omboekingen zijn mogelijk vanaf het tijdstip van ontvangst van de reserveringsbevestiging tot 24 uur voor het overeengekomen begin van de parkeertijd. Bij omboekingen kan het nieuw gekozen begin van de parkeertijd tot 12 maanden na het oorspronkelijk overeengekomen begin liggen.

4.7 Park4You behoudt het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging wordt niet in aanmerking gebracht bij eerder gemaakte reserveringen.

 

Artikel 5 – Privacy

5.1 Park4You werkt met hoge ethische standaarden en respecteert uw privacy. Daarom verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, deze worden alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze jaarlijkse vroegboekkorting. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie hierover.

 

Artikel 6 – Parkeren

6.1 De reiziger dient de auto te parkeren op één van de vrije beschikbare Parkeerplekken.

6.2 De auto past op een parkeerplaats van 5.00 x 2.50 meter, indien deze groter is mag Park4You deze weigeren.

6.3 Uitsluitend het parkeren van personenwagens is toegestaan (exclusief aanhangwagens).

6.4 Indien geparkeerd wordt in een parkeergarage is dit op de reserveringspagina vermeld, inclusief de maximale inrijdhoogte.

6.5 Binnen de parkeervoorziening mag het voertuig hoogstens stapvoets bewegen.

6.6 In de parkeervoorziening is het volgende niet toegestaan:

– de opslag van brandstoffen en voorwerpen met brandgevaar zoals houders van brandstoffen

– het onnodig laten draaien van motoren

– het parkeren van voertuigen met openstaande tank of motorkap, of andere verkeersonveilige toestand

– het verblijf in de parkeervoorziening, voor zover dit niet strikt in samenhang met het parkeren van een voertuig staat, in het bijzonder het kamperen

– de reparatie of het onderhoud van voertuigen

– de verontreiniging van de parkeervoorziening, in het bijzonder door reiniging van het voertuig, het aflaten van koelwater, brandstof of olie

– het wandelen op de rijbanen inclusief in- en uitritten, tenzij er geen voetpaden of bermen aanwezig zijn

– het roken en gebruik van vuur

– het rijden met fietsen, snorfietsen, inline skates, skateboards en andere voertuigen of apparaten, alsook het parkeren ervan in de parkeervoorziening

– het uitdelen van reclamemateriaal

6.7 De reiziger moet ook de aanwijzingen van het personeel opvolgen, en de verkeerstekens en borden ter plaatse in acht nemen. Voorts gelden het reglement inzake het gebruik van de luchthaven en de bepalingen van de verkeerswetgeving overeenkomstig.

6.8 De reiziger is verplicht om schade die hij in de parkeervoorziening of de installaties ervan veroorzaakt heeft onverwijld te melden aan Park4You. (zie art. 8 voor gegevens)

6.9 Om de parkeervoorziening binnen en buiten te rijden, moet de huurder het hem bij de reserveringsbevestiging verzonden toegangsmiddel:

– pincode op de pincodeterminal invoeren of
– het scannen van de QR-code of
– Inrijden middels kentekenherkenning.

Indien de als toegangsmiddel verzonden QR-code of kentekenherkenning in de reserveringsbevestiging bij het binnenrijden een inrijticket oplevert, moet dat bijgehouden worden aangezien het geldt als legitimatie voor gebruik van de gereserveerde parkeerplaats.

6.10 Voor Park4You geldt de betreffende bezitter van het toegangsmiddel als gerechtigd om het voertuig en de gehuurde parkeerplaats te gebruiken. Park4You heeft het recht maar niet de plicht om deze legitimatie na te gaan. Wanneer het toegangsmiddel niet wordt aangenomen, moet op de hulpknop van de inritterminal worden gedrukt of contact op worden genomen met het algemene nummer: 31 (0)6-50 60 83 86. Bij het naar buiten rijden moet de reiziger de pincode invoeren of de QR code voorhouden.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Het parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

7.2 Park4You is niet aansprakelijk voor directe door de reiziger geleden vermogensschade uitsluitend met betrekking tot de auto die te wijten is aan opzet of grove schuld van Park4You of haar medewerkers.

7.3 Park4You sluit iedere aansprakelijkheid ter zake diefstal/ inbraak of schade uit.

 

Artikel 8 – Slotbepaling

8.1 Tenzij anders vermeld, zit er copyright op de teksten en het beeldmateriaal op de websites www.park4you.nl en is dit eigendom van Park4You BV en/of WDE Services B.V.

8.2 Park4You BV is een in Nederland geregistreerd bedrijf. Het Nederlands recht is op onze diensten van toepassing.

8.3 Park4You BV is gevestigd aan de San Giorgilaan 19, 5644 DS te Eindhoven (Nederland), ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer 64808351. Onze BTW nummer is NL855860303B01.  

Correspondentie:

Park4You BV
Freddy van Riemsdijkweg 11
5657 EE, Eindhoven
valet@park4you.nl
+31 (0)6-50 60 83 86.